Medlemskab

Fornyelse af medlemskab sker blot ved at indbetale Årskontingent online via knappen på hjemmesiden. Derved ajourføres medlemsliste og bogføring automatisk.
(Årskontingentet kan undtagelsesvis indbetales manuelt til konto: 9200-4572611065 eller til MobilePay 358088 med TYDELIG angivelse af medlemmets navn).

Mangler indbetalingen den 1. juli ved sæsonstart, bliver medlemskabet suspenderet indtil indbetaling og dermed fornyelse har fundet sted.

Nye medlemmer af Teaterkredsen Mariagerfjord skal første gang tilmeldes online til foreningens adressebog, og Årskontingentet skal betales med betalingskort ved tilmeldingen. Tilmelding og kontingentbetaling SKAL ske ved at benytte knappen på hjemmesiden, idet medlemsliste og bogføring derved automatisk ajourføres.

Et medlemskab er personligt og kan ikke overføres til andre. Medlemskabet gælder for en teatersæson fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år.

Tilmeldingen skal kun foretages én gang og skal ske ved brug af knappen på hjemmesiden www.tkmf.dk og så udfyldelse af pop-up skemaet.
Tilmeldingen kan undtagelsesvis foregå ved henvendelse telefonisk eller pr. e-mail til foreningens kasserer (kasserer@tkmf.dk), eller ved indbetaling af kontingent for det nye medlem til foreningens billetkonto: 9200-4572611065 eller MobilePay 358088 med TYDELIG angivelse af det nye medlems navn, telefonnummer og e-mail adresse.
Medlemskabet er ikke gyldigt før Årskontingentet er modtaget af Teaterkredsen.

Efter online tilmeldingen får man automatisk en e-mail med blandt andet adgangskoden til MEDLEMSLOGIN på hjemmesiden www.tkmf.dk, hvor ens profil og adgangskoden (som bør gemmes) kan ændres eller ajourføres.

Ved medlemskabets ophør forbliver tilmeldingsdata i foreningens adressebog med mindre det ophørende medlem fremsætter skriftlig anmodning til kassereren om at blive slettet helt af adressebogen.

Årskontingent p.t. 60 kr. Kontingentet kan hverken helt eller delvist refunderes.

Medlemsrettigheder: Medlemmer må personligt benytte de medlemsrabatter (p.t. 20 %) Teaterkredsen tilbyder på billetsalg til eget brug og eventuelle andre salg. Desuden får medlemmer lejlighedsvis tilbudt arrangementer gratis, f.eks. i forbindelse med generalforsamlingen. Den nye sæsonbrochure tilsendes automatisk primo maj.

Mod forevisning af medlemskort, som kan udskrives fra hjemmesiden www.tkmf.dk, kan medlemmer få rabat på billetter til teaterforestillinger i Vesthimmerlands Teaterforening (Aars), på Himmerlands Teater (Hobro) og på Svalegangen (Århus).

Medlemspligter: Medlemmer er forpligtet af vedtægterne (se her).
Medlemskabet skal på forlangende dokumenteres ved forevisning af gyldigt medlemskort eller ved opslag i Teaterkredsens adressebog.

Data i Teaterkredsens adressebog er Teaterkredsens ejendom og må af Teaterkredsen bruges til udsendelse af nyheder og markedsføring af arrangementer mv., der skønnes at have modtagernes interesse.

Teaterkredsen må hverken helt eller delvist overlade adressebogens data til andre eller på anden måde kompromittere data i adressebogen.

Billetkøb foretages normalt online ved at klikke på det pågældende arrangement på hjemmesiden www.tkmf.dk og vælge knappen KØB BILLET ONLINE og/eller genvejen TILKØB: Spisning...., eller kontant ved henvendelse på et bibliotek i Himmerland.

Købte billetter refunderes ikke. Hvis der er venteliste til et arrangement kan Teaterkredsen eventuelt være behjælpelig med at videresælge billetter, der ellers ikke vil blive brugt.

Billetpriser: Løssalg 175 kr./Medlemsrabat 20% (140 kr.)/Rabatpris ung under 25 år 65 kr. Forhøjede eller reducerede priser kan forekomme ved særlige arrangementer.
Ved bestilling af billetter til mindst tre forskellige forestillinger på én gang ydes yderligere 20% rabat på teaterbilletterne-

Anvendelse af billetter med rabat forudsætter at man kan dokumentere henholdsvis sit medlemskab eller sin alder.

Grupper kan få 10 % rabat på løssalgs-billetprisen ved køb af mindst 10 billetter på en gang. Ved 25 eller flere billetter indhent tilbud.

Gavekort til Teaterkredsens billetagentur (Himmerlandsbilletten) kan købes online på hjemmesiden www.tkmf.dk eller på www.himmerlandsbilletten.dk.

Yderligere oplysninger:
Billetter eller gavekort kan tilsendes med Postvæsenet mod tillæg af et forsendelsesgebyr på 25 kr.

Der er normalt unummererede pladser til Teaterkredsens teaterforestillinger, og dørene åbnes tidligst 15 min før forestillingens begyndelse.

Yderligere information fås ved henvendelse til Teaterkredsen Mariagerfjord via e-mail kontakt@tkmf.dk eller på servicetelefonen 20209865.

Kurv
Køb Medlemskab 2020-2021 Få 20% rabat på dine billetter
Mine oplysninger
Medlemslogin