Ekstraordinær Generalforsamling

Se galleri Ekstraordinær Generalforsamling

På mandag den 21. november 2022 afholder Teaterkredsen sin anden ekstraordinære generalforsamling i Hobro Medborgerhus med dagsordenen: Nedlæggelse af Teaterkredsen med udgangen af sæsonen den 30. Juni 2023.

Jf. Teaterkredsens vedtægter skal ophør af Teaterkredsen vedtages på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På 1. ekstraordinære generalforsamling den 31. november 2022 blev nedlæggelsen vedtaget. Referatet af den 1. ekstraordinære generalforsamling kan ses her.

Referatet af den ordinære generalforsamling den 8. september 2022 kan ses her!

Skrevet af MH, 17-11-2022