TKMF's Databeskyttelses- og Cookiepolitik

PRIVATLIVSPOLITIK pr. 25. maj 2018

TEATERKREDSEN MARIAGERFJORDS’s (TKMF) dataansvar:
Den 25. maj 2018 trådte EU’s databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen indeholder retningslinjer for, hvordan organisationer og virksomheder må behandle personlige data.

TKMF behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata og sikrer en korrekt og gennemsigtig behandling.

Grundlæggende behandler vi kun persondata til bestemte formål (se pkt. 4) og ud fra berettigede (legitime) interesser (se pkt. 5). Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige for opfyldelsen af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige (se pkt. 8).

1. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

TKMF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Mogens Hedegaard, webmaster
Adresse: Horsøparken 26, 9500 Hobro
Telefonnr.: 40288824
Mail: webmaster@tkmf.dk
CVR: 25071018

Hjemmeside: www.tkmf.dk

2. Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Kontaktpersoner:

 • Almindelige persondata: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

Medlemdata:

 • Almindelige persondata: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato

Data om bestyrelse og medarbejdere:

 • Almindelige persondata: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato
 • Andre data om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankdata inkl. CPR.

3. Herfra får vi data

 • Normalt får vi data fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • Offentligt tilgængelige registre, f.eks. online telefonbøger, Krak o.lign.

4. Foreningens formål med behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine data
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter love og bestemmelser

Formål med behandling af kontaktpersondata:

 • Som led i foreningens aktiviteter, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve
 • Levering af varer og ydelser, f.eks. sæsonprogrammer og billetter
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af medlemsdata:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve
 • Opfyldelse af love og bestemmelser
 • Levering af varer og ydelser, f.eks. sæsonprogrammer og billetter
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af data om bestyrelse og medarbejdere:

 • Håndtering af bestyrelse og medarbejderes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af love og bestemmelser
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

5. Vi behandler kun persondata ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine persondata på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne mv., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af kulturelle aktiviteter, sociale arrangementer mv.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige persondata til Danmarks Teaterforeninger i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med teaterseminar, generalforsamling, kurser etc.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi også dine almindelige persondata i en periode efter ønsket om sletning eller udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

6. Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine persondata basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

7. Videregivelse af dine persondata

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller andre formål uden dit samtykke.

8. Opbevaring og sletning af dine persondata

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine persondata som medlem af foreningen, som bestyrelsesmedlem eller som lønnet medarbejder.

Kontaktpersoner:
Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra ønsket om sletning er modtaget i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 1 år efter året hvor ønsket om sletning er modtaget.

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 1 år efter året for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 3 år efter året for din udmeldelse af foreningen

9. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler persondata om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne persondata
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til sletning

Du kan selv udøve dine rettigheder ved at bruge MEDLEMSLOGIN øverst til højre på vores hjemmeside, tkmf.dk. Der kan du se alle dine data, du kan rette i dem, og du kan udskrive dem. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling, herunder begrænse den, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så̊ fald sletning i henhold til retningslinjerne i punkt 8.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

10. Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

For Teaterkredsen Mariagerfjord
Med venlig hilsen
Kirsten Selchau

 

 

COOKIEPOLITIK pr. 5. december 2012

Cookies på www.tkmf.dk
Som udgangspunkt bruger TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD
(TKMF) ikke cookies på sin hjemmeside (webside). Men i forbindelse med visse kampagner bruger vi cookies til at styre et popup vindue. Vores cookies kan slås fra nederst på denne side, men læs først hvad det drejer sig om i de følgende afsnit.

Andre Internet tjenster (f.eks. Google Analytics) kan sætte cookies hos besøgende på Teaterkredsens webside, men dem er Teaterkredsen ikke herre over. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her!

- Facebook, Twitter & Google+ (social deling)
Teaterkredsen benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook, Twitter, Google+ og Addthis til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne cookies.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil, som websiden gemmer på din computer, for at den kan genkende computeren næste gang, du besøger websiden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel

 • brugerindstillinger
 • indhold af indkøbskurv
 • om en bruger er logget ind
 • hvordan hjemmesiden benyttes

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service (som i Teaterkredsens tilfælde)..

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.
Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den webside, som brugeren besøger, i dette tilfælde www.tkmf.dk. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den webside, som brugeren besøger. Tredjeparts cookies sættes blandt andet af webanalyseprogrammer, f.eks. Google Analytics.

Cookie fra Google Analytics
Teaterkredsen bruger
ikke Google Analytics.

Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle websidens funktioner. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette dine cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da det giver dig en bedre oplevelse på vores hjemmeside..

Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.tkmf.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websider, du vil blokere cookies fra.

Derinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du sætter din browser til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websider, der ikke virker.

Se desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:

Hvorfor informerer TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD om dette?
Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en given løsning, skal vi give brugeren information om at det sker, og give brugeren mulighed for at undgå, at det sker fremover.

Alle danske websider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

For Teaterkredsen Mariagerfjord
Med venlig hilsen
Kirsten Hjarnø Mathiassen

PRIVATLIVSPOLITIK pr. 25. maj 2018

TEATERKREDSEN MARIAGERFJORDS’s (TKMF) dataansvar:
Den 25. maj 2018 trådte EU’s databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen indeholder retningslinjer for, hvordan organisationer og virksomheder må behandle personlige data.

TKMF behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata og sikrer en korrekt og gennemsigtig behandling.

Grundlæggende behandler vi kun persondata til bestemte formål (se pkt. 4) og ud fra berettigede (legitime) interesser (se pkt. 5). Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige for opfyldelsen af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige (se pkt. 8).

1. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

TKMF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Mogens Hedegaard, webmaster
Adresse: Horsøparken 26, 9500 Hobro
Telefonnr.: 40288824
Mail: webmaster@tkmf.dk
CVR: 25071018

Hjemmeside: www.tkmf.dk

2. Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Kontaktpersoner:

 • Almindelige persondata: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

Medlemdata:

 • Almindelige persondata: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato

Data om bestyrelse og medarbejdere:

 • Almindelige persondata: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato
 • Andre data om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankdata inkl. CPR.

3. Herfra får vi data

 • Normalt får vi data fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • Offentligt tilgængelige registre, f.eks. online telefonbøger, Krak o.lign.

4. Foreningens formål med behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine data
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter love og bestemmelser

Formål med behandling af kontaktpersondata:

 • Som led i foreningens aktiviteter, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve
 • Levering af varer og ydelser, f.eks. sæsonprogrammer og billetter
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af medlemsdata:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve
 • Opfyldelse af love og bestemmelser
 • Levering af varer og ydelser, f.eks. sæsonprogrammer og billetter
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af data om bestyrelse og medarbejdere:

 • Håndtering af bestyrelse og medarbejderes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af love og bestemmelser
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

5. Vi behandler kun persondata ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine persondata på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne mv., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af kulturelle aktiviteter, sociale arrangementer mv.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige persondata til Danmarks Teaterforeninger i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med teaterseminar, generalforsamling, kurser etc.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi også dine almindelige persondata i en periode efter ønsket om sletning eller udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

6. Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine persondata basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

7. Videregivelse af dine persondata

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller andre formål uden dit samtykke.

8. Opbevaring og sletning af dine persondata

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine persondata som medlem af foreningen, som bestyrelsesmedlem eller som lønnet medarbejder.

Kontaktpersoner:
Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra ønsket om sletning er modtaget i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 1 år efter året hvor ønsket om sletning er modtaget.

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 1 år efter året for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 3 år efter året for din udmeldelse af foreningen

9. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler persondata om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne persondata
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til sletning

Du kan selv udøve dine rettigheder ved at bruge MEDLEMSLOGIN øverst til højre på vores hjemmeside, tkmf.dk. Der kan du se alle dine data, du kan rette i dem, og du kan udskrive dem. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling, herunder begrænse den, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så̊ fald sletning i henhold til retningslinjerne i punkt 8.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

10. Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

For Teaterkredsen Mariagerfjord
Med venlig hilsen
Kirsten Selchau

 

 

COOKIEPOLITIK pr. 5. december 2012

Cookies på www.tkmf.dk
Som udgangspunkt bruger TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD
(TKMF) ikke cookies på sin hjemmeside (webside). Men i forbindelse med visse kampagner bruger vi cookies til at styre et popup vindue. Vores cookies kan slås fra nederst på denne side, men læs først hvad det drejer sig om i de følgende afsnit.

Andre Internet tjenster (f.eks. Google Analytics) kan sætte cookies hos besøgende på Teaterkredsens webside, men dem er Teaterkredsen ikke herre over. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her!

- Facebook, Twitter & Google+ (social deling)
Teaterkredsen benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook, Twitter, Google+ og Addthis til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne cookies.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil, som websiden gemmer på din computer, for at den kan genkende computeren næste gang, du besøger websiden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel

 • brugerindstillinger
 • indhold af indkøbskurv
 • om en bruger er logget ind
 • hvordan hjemmesiden benyttes

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Oftest hjælper de med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at webredaktionen kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service (som i Teaterkredsens tilfælde)..

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.
Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den webside, som brugeren besøger, i dette tilfælde www.tkmf.dk. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den webside, som brugeren besøger. Tredjeparts cookies sættes blandt andet af webanalyseprogrammer, f.eks. Google Analytics.

Cookie fra Google Analytics
Teaterkredsen bruger
ikke Google Analytics.

Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle websidens funktioner. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette dine cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da det giver dig en bedre oplevelse på vores hjemmeside..

Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.tkmf.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websider, du vil blokere cookies fra.

Derinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Hvis du sætter din browser til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websider, der ikke virker.

Se desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:

Hvorfor informerer TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD om dette?
Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en given løsning, skal vi give brugeren information om at det sker, og give brugeren mulighed for at undgå, at det sker fremover.

Alle danske websider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

For Teaterkredsen Mariagerfjord
Med venlig hilsen
Kirsten Hjarnø Mathiassen

05-12-2012